Forsiden|Arbeidsmåte

Min arbeidsmåte

Jeg tilbyr tjenester til ledere, team, virksomheter, enkeltpersoner, foreldregrupper, og menigheter som ønsker å styrke den menneskelige faktor.

Jeg har tre ulike kundegrupper

  1. Ledere og deres stab. Jeg tilbyr inspirasjonsforedrag og lederstøtte til bedrifter som trenger å styrkes i endringstider, både mht kommunikasjon og ledelse. 
  2. Enkeltpersoner eller grupper. Jeg tilbyr medvandring/mentoring (coaching) til personer/grupper som trenger å bli myndiggjort i lederrollen.
  3. Foreldre. Jeg tilbyr foreldrekurs for å gi mot og kunnskap til å oppdra barn.

 

Det sies så mangt om oppdragelse, men hva er god oppdragelse for barn i dag? Jeg ønsker å styrke foreldre, slik at de blir i stand til å vurdere dette selv, i den tiden de lever i.
Les mer
Kommunikasjon er en viktig nøkkel for å nå satte mål. For å styrke egen evne til kommunikasjon er det nyttig med lederstøtte – både for leder, ledergruppe og et samlet personale.
Les mer
Jeg ønsker først og fremst at tema skal skreddersys hver oppdragsgiver. Men la deg gjerne inspirere av tema du finner når du klikker her:
Les mer
Av: Morgan Fjelde, hovedprest, Bymenigheten, Sandnes

Når menigheten har behov for å styrke kommunikasjonen menneskene i mellom, er dialogkafe et godt verktøy.
Les mer
Når menigheten skal styrkes er det godt å inspireres av sentral tematikk
Les mer
Jeg tilbyr tjenester til ledere, team, virksomheter, enkeltpersoner, foreldregrupper, og menigheter som ønsker å styrke den menneskelige faktor.
Les mer