Det er mange som er på let etter en nøytral person som kan se sammen med dem på livets mål og utfordringer. Jeg liker best å bruke begrepet Medvandrer. Det tydeliggjør at kunden alltid bærer ansvar for livet og veien. Mitt oppdrag er å gå sammen med dem et lite stykke av veien.
Les mer
Arild Tid Johannessen, Barnehagekonsulent Strand kommune

Liv Berit Heimstad Tønnessen har de 2 siste årene vært sentral i Strand kommunes strategi for kompetanseheving for alle våre ansatte i barnehagesektoren.
Les mer
Ledergruppen ønsket å leve i utvikling med sine team. Derfor ba de om veiledning.
Les mer
Som pedagog er mitt hovedfokus den menneskelige faktors betydning for å nå mål. Jeg skreddersyr alle opplegg fordi ingen kunder er like.
Les mer
Skrevet av Anne Wenche Hellem

For meg er det å ha en samtalepartner over lang tid, hvor jeg tar vare på mitt indre liv, like viktig som å ta vare på kroppen. For å kunne være i utvikling og vekst – noe som er viktige verdier i livet mitt – trenger jeg ei som Liv Berit.
Les mer
Skrevet av Annlaug, Brit og Marit

Les mer
På vegne av teamet; leder Knut Eiulf Traa

Gjennom veiledningene med Liv Berit de siste tre årene har vi fått mer kvalitet i debrief, pedagogiske- og didaktiske diskusjoner, nettopp fordi ærligheten og åpenheten ga trygghet til å komme med det man måtte mene.
Les mer
Skrevet av Hege Tønnessen Daglig leder

Gjennom dette året har vi blitt enige om at det viktigste er å ha barna fremst i tankene, ikke hva som er best for oss voksne.
Les mer