Forsiden|Arbeidsmåte|Lederstøtte
Kommunikasjon er en viktig nøkkel for å nå satte mål. For å styrke egen evne til kommunikasjon er det nyttig med lederstøtte – både for leder, ledergruppe og et samlet personale.
Les mer
Maria Korsvik, Solkollen barnehage, Søm

Liv Berit er inspirerende, humoristisk, tydelig og utfordrende. Hun snakker med erfaring fra yrke og levd liv
Les mer
Arild Tid Johannessen, Barnehagekonsulent Strand kommune

Liv Berit Heimstad Tønnessen har de 2 siste årene vært sentral i Strand kommunes strategi for kompetanseheving for alle våre ansatte i barnehagesektoren.
Les mer
Ledergruppen ønsket å leve i utvikling med sine team. Derfor ba de om veiledning.
Les mer
Som pedagog er mitt hovedfokus den menneskelige faktors betydning for å nå mål. Jeg skreddersyr alle opplegg fordi ingen kunder er like.
Les mer
Det er krevende å omsette teori til praksis. Så godt det er når veiledningen gir verktøy til å få kunnskap fra tanke til hånd
Les mer
Liv Berit Tønnessen har vært veileder på Møllehagens skolesenter for et team bestående av 8 ansatte som jobber med barn med spesielle behov i perioden 01.08.15 – 31.07.16. Hun har i denne perioden hatt fokus på teambygging.
Les mer
På vegne av teamet; leder Knut Eiulf Traa

Gjennom veiledningene med Liv Berit de siste tre årene har vi fått mer kvalitet i debrief, pedagogiske- og didaktiske diskusjoner, nettopp fordi ærligheten og åpenheten ga trygghet til å komme med det man måtte mene.
Les mer
Skrevet av Hege Tønnessen Daglig leder

Gjennom dette året har vi blitt enige om at det viktigste er å ha barna fremst i tankene, ikke hva som er best for oss voksne.
Les mer
Inger Borsheim Thorsen; Styrer 1985 - 2012

Alle kan ikke formidle teori og tenne lysten til å ta fatt på ny på samme måten som Liv Berit Heimstad Tønnessen. Formidlingsevnen er faktoren som skiller på om vi tar i mot - eller bare lytter høflig.
Les mer
Skrevet av Tone Hognestad, styrer

Det å ha Liv Berit inne som lederstøtte i barnehagen fungerte som en skikkelig vitamininnsprøytning.
Les mer