Forsiden|Om meg|Min tro

Min tro

Godhet, raushet, likeverd og troverdighet er viktige verdier for meg. Troen på en levende og utelukkende god Gud, er en inspirasjon til dette.

Troen gir et syn på livet som styrker både menneskesyn og pedagogikk.

Jeg vilselvsagt ikke dele min tro, eller argumentere ut fra den, overfor mennesker og grupper som ikke spesifikt har bedt om det. Det gjør jeg kun på de oppdrag som retter seg mot menighet og trosliv.

Relaterte artikler
Min tro