Forsiden|Referanser
Maria Korsvik, Solkollen barnehage, Søm

Liv Berit er inspirerende, humoristisk, tydelig og utfordrende. Hun snakker med erfaring fra yrke og levd liv
Les mer
Arild Tid Johannessen, Barnehagekonsulent Strand kommune

Liv Berit Heimstad Tønnessen har de 2 siste årene vært sentral i Strand kommunes strategi for kompetanseheving for alle våre ansatte i barnehagesektoren.
Les mer
Ledergruppen ønsket å leve i utvikling med sine team. Derfor ba de om veiledning.
Les mer
Evaluering fra flere fornøyde småbarnsforeldre etter foreldrekurs i barnehage eller bydel
Les mer
Det er krevende å omsette teori til praksis. Så godt det er når veiledningen gir verktøy til å få kunnskap fra tanke til hånd
Les mer
På vegne av teamet; leder Knut Eiulf Traa

Gjennom veiledningene med Liv Berit de siste tre årene har vi fått mer kvalitet i debrief, pedagogiske- og didaktiske diskusjoner, nettopp fordi ærligheten og åpenheten ga trygghet til å komme med det man måtte mene.
Les mer
Liv Berit Tønnessen har vært veileder på Møllehagens skolesenter for et team bestående av 8 ansatte som jobber med barn med spesielle behov i perioden 01.08.15 – 31.07.16. Hun har i denne perioden hatt fokus på teambygging.
Les mer
Skrevet av Annlaug, Brit og Marit

Les mer
Skrevet av Anne Wenche Hellem

For meg er det å ha en samtalepartner over lang tid, hvor jeg tar vare på mitt indre liv, like viktig som å ta vare på kroppen. For å kunne være i utvikling og vekst – noe som er viktige verdier i livet mitt – trenger jeg ei som Liv Berit.
Les mer
Skrevet av Tone Hognestad, styrer

Det å ha Liv Berit inne som lederstøtte i barnehagen fungerte som en skikkelig vitamininnsprøytning.
Les mer
Inger Borsheim Thorsen; Styrer 1985 - 2012

Alle kan ikke formidle teori og tenne lysten til å ta fatt på ny på samme måten som Liv Berit Heimstad Tønnessen. Formidlingsevnen er faktoren som skiller på om vi tar i mot - eller bare lytter høflig.
Les mer
Skrevet av Hege Tønnessen Daglig leder

Gjennom dette året har vi blitt enige om at det viktigste er å ha barna fremst i tankene, ikke hva som er best for oss voksne.
Les mer
Skrevet av Svanhild Taksdal Søiland, Dagleg leiar

Liv Berit Heimstad Tønnessens undervisning har satt spor. Ei meir brennande, inspirerande og faglig dyktig dame er vanskeleg å finne.
Les mer
Les mailen han sendte etter foreldrekurset 'La barn være barn' i Solvang barnehage.
Les mer
Rune Løvdal var fornøyd deltaker på foreldrekurset 'La barn være barn' i mai 2013

Les mer
Skrevet av Kari Sutterud, styrer

Våren 2010 holdt Liv Berit et foreldre- og personalforedrag over tema: Hvordan sette grenser som verken stenger barnet ute eller inne?
Les mer
Av: Morgan Fjelde, hovedprest, Bymenigheten, Sandnes

Når menigheten har behov for å styrke kommunikasjonen menneskene i mellom, er dialogkafe et godt verktøy.
Les mer
Av; Hanne Vang, styremedlem i Normisjon, region Nord

Vi har hatt gleden av å ha Liv Berit Heimstad Tønnessen som hovedtaler på to regionale arrangement, Kvinnehelg i Alta 2009 og Sommer i Nord 2010.
Les mer
Skrevet av Anita Skretting, kateket i Madlamark menighet

Liv Berit har hatt to foreldrekurs i menigheten vår. Hun er utrolig god formidler, og vi vil invitere henne tilbake. Foreldrene fortjener å høre det hun formidler!
Les mer